dla Polonii

Szanowni Rodacy,

pragnę, aby moja praca skupiała się na wielu dziedzinach, mających na celu poprawę sytuacji i wsparcie dla Polonii za granicą. Oto kilka kluczowych działań, które pragnę podjąć w tej kwestii:

1. Wsparcie kulturalne: Chcę działać na rzecz promocji polskiej kultury i języka za granicą. Planuję wspierać organizacje kulturalne, festiwale, wystawy i inne wydarzenia, które promują polską tożsamość i dziedzictwo kulturowe wśród Polonii.

2. Wsparcie edukacyjne: Polonijne szkoły i programy edukacyjne są kluczowe dla zachowania polskiej tożsamości wśród Polonii. Pragnę zabiegać na rzecz finansowego wsparcia tych instytucji oraz promocji nauki języka polskiego za granicą.

3. Wsparcie społeczności lokalnych: Chcę angażować się w działalność na rzecz Polonii na poziomie lokalnym, wspierając inicjatywy i projekty społeczności polonijnych, które mają poprawić jakość życia Polaków za granicą.

4. Wsparcie prawne: Konieczne jest pracowanie nad rozwiązywaniem problemów prawnych i biurokratycznych, z którymi Polonia może się borykać za granicą. Chcę, aby te działania miały na celu ułatwienie życia i pracy Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

5. Konsultacje i dialog: Chcę utrzymywać regularny kontakt z przedstawicielami Polonii, organizując konsultacje i spotkania, aby poznać ich potrzeby i obawy. Dzięki temu będę mógł efektywniej reprezentować ich interesy w Sejmie.

6. Współpraca międzynarodowa: Pragnę współpracać z organizacjami międzynarodowymi, aby promować sprawy ważne dla Polonii.

Chcę, aby moje działania na rzecz Polonii w Sejmie RP stanowiły istotny wkład w budowanie silniejszych więzi między Polską a Polonią za granicą oraz w poprawę jakości życia Polaków mieszkających poza granicami kraju. Moim priorytetem jest mieć na uwadze dobro i interesy Polonii i aktywnie działać na rzecz ich realizacji.

Scroll to Top