Zostań członkiem sztabu Pawła Lisieckiego!

W ostatnich dniach została zarejestrowana warszawska lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP. Moja 6. pozycja na liście to duże wyróżnienie, ale i zachęta do jeszcze cięższej pracy na rzecz mieszkańców Warszawy. Będę szczerze zobowiązany za każdą formę wsparcia, wolontariatu i działania. Razem sprawmy, by roztropna troska o dobro naszej ukochanej Warszawy i Polski była normą. Zachęcam do kontaktu!

Zachęcam do bezpośredniego zaangażowania się w prace mojego sztabu wyborczego poprzez m.in.:

  • Przygotowanie i kolportaż materiałów wyborczych m.in. gazet, listów, ulotek.
  • Udostępnienie miejsc na powieszenie banerów wyborczych i plakatów m.in. na ogrodzeniach, balkonach, witrynach sklepów i oknach mieszkań.
  • Wsparcie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp.) Każde udostępnienie, „like” i komentarz przybliża nas do sukcesu wyborczego.
  • Powiadomienie swoich najbliższych (znajomych, rodzinę, współpracowników) o mojej kandydaturze.
  • Wpłaty na fundusz wyborczy (każdy z kandydatów finansuje swoją kampanię ze środków prywatnych i wpłat od darczyńców). Każda złotówka ma znaczenie! 

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy:

FUNDUSZ WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
02-018 WARSZAWA UL. NOWOGRODZKA 84/86
03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

Tytułem:
Darowizna na kandydata Paweł Jacek Lisiecki
PESEL wpłacającego
Zamieszkały na terenie RP

  • Każda dodatkowa forma wsparcia jest mile widziana!

Osoby zainteresowane współpracą zachęcam do kontaktu mailowego: popierampawla2019@gmail.comoraz na Facebooku i Twitterze. 

Paweł Lisiecki

Wpisz numer telefonu, abyśmy mogli łatwo się skontaktować:
Wpisz swój adres e-mail:
Wybierz dzielnicę w której mieszkasz
Zaznacz czy już wcześniej pracowałeś jako wolontariusz
Zaznacz w jakich dniach możemy na Ciebie liczyć
Napisz nam w czym czujesz się mocny
Opisz w kilku zdaniach swoje zainteresowania/hobby
Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez administrację strony www.lisieckipawel.pl o swoich prawach i obowiązkach wynikających z: * a)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 * b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
Zostałem/am poinformowana, ze praca ma charakter wolontarystyczny i nie otrzymam za nią wynagrodzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu dla wolontariusza w ramach działalności prowadzonej przez administrację strony www.lisieckipawel.pl (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)