Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w związku z subskrypcją naszego newslettera oraz korzystaniem z naszych usług. Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki, z adresem biura poselskiego: ul. Targowa 46, 03-733 Warszawa

2. Jakie dane osobowe zbieramy

W celu subskrypcji newslettera oraz zapewnienia Ci odpowiednich informacji, możemy gromadzić następujące dane osobowe:

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia Ci informacji związanych z działalnością Posła na Sejm RP Pawła Lisieckiego oraz wydarzeniami politycznymi i społecznymi. Mogą to być informacje o projekcie ustaw, działaniach parlamentarnych, działaniach społecznych, wydarzeniach w Twojej okolicy i innych istotnych informacjach.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez subskrypcję naszego newslettera.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji, co spowoduje usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

6. Przekazywanie danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom ani nie sprzedajemy ich osobom trzecim.

7. Twoje prawa

Masz prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nielegalnym przetwarzaniem poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcamy do regularnego jej sprawdzania.

10. Kontakt

W przypadku pytań, uwag lub wniosków dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

Data wejścia w życie: 12.09.2023 r.

Scroll to Top