Sprawozdanie poselskie

Praca w SejmieW kadencji 2019-2023 pracowałem w Komisji weryfikacyjnej (ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich), która wydała 297 decyzji stwierdzających nieprawidłowości w reprywatyzacji. 

Przynależność do Zespołów Parlamentarnych:
Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy
funkcja Przewodniczący Zespołu

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- funkcja Przewodniczący Zespołu

Parlamentarny Zespół ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej
funkcja Przewodniczący Zespołu
Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi
funkcja Przewodniczący Zespołu
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Młodzieżowej Państwa
funkcja Wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego
funkcja Wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych
funkcja Sekretarz

AKTYWNOŚĆ POSELSKA

Wystąpienia Sejmowa 29
Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia:
Interpelacje, którym nadano dalszy bieg 13
Zapytania, którym nadano dalszy  bieg 83
Oświadczenia 14
Udział w głosowaniach: 98.62%

DZIAŁALNOŚĆ w Terenie
Głównym priorytetem mojego mandatu jest Kontakt z moimi Wyborcami, którym staram się pomagać w rozwiązywaniu ich problemów, nie pozostawiając ich samym sobie.

W moim biurze poselskim udzielane są porady prawne z zakresu
prawa pracy
pomocy społecznej
praw mieszkaniowych
Osobiście, w kadencji  2019 – 2023 przyjąłem ok 2500 tys. osób, wysłałem 2 300 pism interwencyjnych do instytucji publicznych i monitorowałem przebieg każdej z tych spraw. 

Główne zagadnienia mandatu 2019 – 2023

Podwyższenie progu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku.
Wnioskowałem do Ministerstwa Finansów o podniesienie kwoty wolnej od podatku (Zapytanie 3400), likwidację opodatkowania rent i emerytur (Zapytanie 3398) oraz o podniesienie pierwszego progu podatkowego (zapytanie 2945), który od 2009 r. wynosił 85 528 zł.
W 2021 r. Sejm uchwalił podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie, co oznaczało, że osoby utrzymujące się tylko z emerytury i otrzymujące 2500 zł miesięcznie praktycznie nie muszą płacić podatku. Jednocześnie Parlament podwyższył pierwszy próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł zmniejszając równocześnie opodatkowanie dla tej grupy osób podatkiem PiT z 17% do 12%.

Walka o regulację gruntów na rzecz spółdzielców
W celu regulacji tych gruntów założyłem Zespół Parlamentarny ds. Regulacji Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi oraz przygotowałem założenia do ustawy, o której

Zwalczanie mafii mieszkaniowej
Założyłem Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, który wsparł uchwalenie ustawy antylichwiarskiej oraz projekt zmian w ustawie o notariuszach. (zdjęcie pierwszej strony ustawy antylichwiarskiej)

Działania na rzecz mieszkańców TBS
Interweniowałem w związku z pojawiającymi się informacjami o patologiach, które miały miejsce w warszawskich TBS.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Po przyjęciu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność zgłosiło się do mnie wiele osób zaniepokojonych tym, że urzędnicy warszawskiego Ratusza tak wolno wydają zaświadczenia potwierdzające przekształcenie. Moje Biuro Poselskie skutecznie interweniowało w sprawach tych osób.

Działania na rzecz uwłaszczenia najemców lokali komunalnych
Od wielu lat walczę o uwłaszczenie długoletnich najemców lokali komunalnych. Wiele razy w tego typu sprawach występowałem do warszawskiego Ratusza. Niestety urzędnicy miasta nie chcą zbywać lokali na rzecz najemców. Dlatego dla ostatecznego rozwiązania tej sprawy przygotowałem projekt ustawy dotyczącej zbycia na rzecz najemców lokali komunalnych przekazanych samorządowi w 1990 r.

Działalność Społeczno – Kulturalna
W obronie Ojców Niepodległości Polski

Wraz z grupą posłów podjąłem inicjatywę ustawodawczą, zgodnie z którą nazwiska osób związanych z odrodzeniem, budową i rozwojem Niepodległej Rzeczypospolitej (Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski) nie mogłyby być usuwane z przestrzeni publicznej. Dzięki tej inicjatywie w dniu 24 lutego 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.

W obronie Domu Samotnej Matki i Dziecka
W związku z planami władz Warszawy dotyczącymi likwidacji Domu Samotnej Matki i Dziecka (ul.Szymanowskiego 4a) wraz z Radnymi podjąłem inicjatywę zbiórki podpisów w obronie tej placówki.

Wspieranie szkół na terenie Warszawy

Organizacja Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa
Byłem jednym z inicjatorów i współorganizatorów Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa pt. Rowerowe Prawo Jazdy – Moje Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Wojska Obrony Terytorialnej

Organizacja koncertów patriotycznych

Wiodącą myślą przyświecającą stworzeniu cyklu koncertów “Głosy z Przeszłości” była następująca sentencja:
„Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Pokażmy Światu Piękno Polskości, Wolności przez Polską Tradycję i Kulturę”.
Wydarzenia miały charakter otwarty dla publiczności, wykonywana muzyka, jak również artyści byli naszymi rodzimymi twórcami. I tak udało nam się stworzyć wydarzenia upamiętniające następujące rocznicę:
– 104 rocznica odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości
– Polskie Kolędowanie
–  Międzynarodowego Dnia Kombatanta
– 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Sprawozdanie – Spotkania z mieszkańcami spółdzielni mieszkaniowych

Scroll to Top